MrDev

Blog programisty.

Programowanie Reaktywne - Szpryca - AutoFac.


Artykuł ten jest częścią serii artykułów na temat Programowania reaktywnego.

Zapraszam na GitHub-a.

Tematy

 1. Wstęp
 2. Zabawa z czasem - Timer
 3. Kto za tym stoi? - Scheduler
 4. Nie zapominaj - Subscribe
 5. Zabawa z czasem - Interval
 6. Zabawa z czasem - Buffer
 7. Zabawa z czasem - Delay
 8. Zabawa z czasem - Sample
 9. Zabawa z czasem - Throttle
 10. Zabawa z czasem - Timestamp/TimeInterval
 11. Tworzymy dane - Generators
 12. Tworzymy dane - Własna klasa publikująca
 13. Marudzimy - Skip
 14. Marudzimy - Take
 15. Łap To! - ConsoleKey
 16. Kombinatorzy - Concat
 17. Kombinatorzy - Repeat
 18. Kombinatorzy - Start With
 19. Kombinatorzy - Ambiguous
 20. Kombinatorzy - Merge
 21. Kombinatorzy - Zip
 22. Kombinatorzy - Switch
 23. Kombinatorzy - When-And-Then
 24. Kombinatorzy - Combine Latest
 25. Transformers - Select
 26. Transformers - OfType and Cast
 27. Transformers - Metadata
 28. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Interval
 29. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval
 30. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Create Cold/Hot Observable
 31. Szpryca - AutoFac

Wstęp

Reactive Extensions - AutoFac Ludzie lubią ułatwiać sobie życie. Programiści to też podobno ludzie ;) dlatego pewnie postępują podobnie. Czasem z lenistwa, innym razem z własnych nieprzymuszonych chęci. Branża IT nieustannie się rozwija. Powstają takie wspaniałości jak wstrzykiwanie zależności;)

Warto było by i w rodzinie Rx-owatych dostawać to co się chce i kiedy się chce.

AutoFac

Hmm posłużę się tutaj moją ulubioną biblioteką do wstrzykiwania szprycy w konstruktorach. AutoFac. Nie ma róży bez kolców… By ktoś miał lepiej inny musi mieć gorzej. Dlatego wszystkie wstrzykiwane środki trzeba wcześniej przygotować. Kontener trzeba załadować przed podróżą. Przykładowo rejestrujemy obiekt Interval. Niestety w tej formie możemy dokonać jedynie jednorazowej rejestracji. Wynika to z faktu, że musimy zidentyfikować ten tworzony obiekt, i dzieje się to poprzez IObservable<long>.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var builder = new ContainerBuilder();

builder
 .Register(c => Observable.Interval(TimeSpan.FromMilliseconds(100)))
 .As<IObservable<long>>()
 .SingleInstance();

builder.RegisterType<ObservableTimeCounter>().SingleInstance();

builder.RegisterType<Clock>();
builder.RegisterType<Part>();

Rejestrujemy także w ten sposób kilka innych obiektów, np. ObservableTimeCounter, Clock, Part.

Obiekty Rx-owe będą wstrzykiwane wielokrotnie, dlatego dobrze by je było zrobić jako Singleton-y.

Jak już sobie porejestrujemy obiekty. To można je powyciągać.

1
2
3
4
5
6
7
8
var container = InitContainer();

container.Resolve<Clock>();

for (var i = 0; i < 7; i++)
{
 container.Resolve<Part>();
}

Dla przykładu użyjemy obiektu Clock do wyświetlania zegara. Oraz kilu obiektów Part. Ale dzięki singleton-kom możemy wielokrotnie się podpinać pod zarejestrowane czasowe wyzwalacze.

A jak poprosić o obiekt Rx-a. Tak jak każdy inny:p, wykorzystując uchwyt do zarejestrowanego w kontenerze obiektu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
public Clock(ObservableTimeCounter interval, Object obj)
{
 _obj = obj;

 interval.Subscribe(time =>
 {
  lock (_obj)
  {
   Console.SetCursorPosition(Console.WindowWidth - 8, 0);

Reactive Extensions - Dependency Injection

Wstrzyknięty został obiekt ObservableTimeCounter, można już się zarejestrować.

Jest tutaj jeszcze jeden trik, jaki musiałem zastosować ze względu na pisanie na konsole. Obiekt, wstrzykiwany może być wykorzystywany w wielu miejsca. A służ on blokowaniu dostępu do określonego obszaru sekcji krytycznej.

W przeciwnym wypadku byłby niezły bajzel. Im więcej byśmy dodali obiektów, tym częściej działy by się cuda na ekranie konsoli. A to dlatego, że działania na konsoli: np.:

 • Console.SetCursorPosition - ustawienie pozycji kursora,
 • Console.WriteLine - wypisanie na konsole danych.

Łącznie nie są to działania atomowe. I poprzez korzystanie ze strumienia i wielu subskrypcjom sekwencja wykonania działań na konsoli, może być losowa. Dzięki zablokowaniu działania na konsoli. Sytuacja została w prosty sposób ogarnięta. Jednak nie jest to dobra praktyka i ma na celu jedynie prezentację działania Rx-ów i AutoFac-a.

1
2
3
4
5
6
7
8
public Part(IObservable<long> interval, Object obj)
{
 _obj = obj;
 _guid = Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 5);
 _top = count;
 count++;

 interval.Subscribe(OnNext);

Zakończenie

Oczywiście istnieje inne wyjście z problemu rejestrowania wielu obiektów np. Interval. Ale o tym myślę przy następnej okazji.

Kod z Wami!


Jest to post wchodzący w skład podjętego wyzwania ogłoszonego przez MIROBURN we vlogu z dnia 3 lutego 2018 roku.

Celem wyzwania jest systematyczne działanie w ciągu 30 dni.

Postanowiłem pisać post dziennie o tematyce Programowania Reaktywnego dla platformy .NET.

Wszelkie źródła związane z postami znajdują się na repozytorium GitHub.

Stan obecny wyzwania: 30 z 30 dni.


Referencje:


Wcześniejszy: Programowanie Reaktywne - Bileciki do kontroli - Unit Tests of Create Cold/Hot Observable