MrDev

Blog programisty.

Programowanie Reaktywne - Kto za tym stoi? - Scheduler.


Artykuł ten jest częścią serii artykułów na temat Programowania reaktywnego.

Zapraszam na GitHub-a.

Tematy

 1. Wstęp
 2. Zabawa z czasem - Timer
 3. Kto za tym stoi? - Scheduler
 4. Nie zapominaj - Subscribe
 5. Zabawa z czasem - Interval
 6. Zabawa z czasem - Buffer
 7. Zabawa z czasem - Delay
 8. Zabawa z czasem - Sample
 9. Zabawa z czasem - Throttle
 10. Zabawa z czasem - Timestamp/TimeInterval
 11. Tworzymy dane - Generators
 12. Tworzymy dane - Własna klasa publikująca
 13. Marudzimy - Skip
 14. Marudzimy - Take
 15. Łap To! - ConsoleKey
 16. Kombinatorzy - Concat
 17. Kombinatorzy - Repeat
 18. Kombinatorzy - Start With
 19. Kombinatorzy - Ambiguous
 20. Kombinatorzy - Merge
 21. Kombinatorzy - Zip
 22. Kombinatorzy - Switch
 23. Kombinatorzy - When-And-Then
 24. Kombinatorzy - Combine Latest
 25. Transformers - Select
 26. Transformers - OfType and Cast
 27. Transformers - Metadata
 28. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Interval
 29. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval
 30. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Create Cold/Hot Observable
 31. Szpryca - AutoFac

Wstęp

Reactive Extensions - Scheduler A jak funkcjonują ten cały mechanizm obserwowanego i obserwatora? Przecież muszą być obrabiane w pocie czoła przez nasze wspaniałe CPU… Magia dzieje się poza naszym polem widzenia.

Biblioteka Rx udostępnia mechanizm harmonogramu. Odpowiedzialny jest za rozsyłanie powiadomień do subskrybentów.

Schedulery

Do dyspozycji mamy dość sporą grupę scheduler-ów, skupię się na kilku głównych.

W tym celu napisałem klasę pomocniczą opartą na poznanym już terminie Timerów o nazwie ExampleTimer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
public ExampleTimer(String name, IScheduler scheduler)
{
 Initialize(name);
 _timerObservable = Observable.Timer(_dueTime, _period, scheduler);

 Subscribe();
}

private void Initialize(String name)
{
 _dueTime = TimeSpan.FromSeconds(1);
 _period = TimeSpan.FromSeconds(1);
 _name = name;
}

ImmediateScheduler - bazując na tym zostanie uruchomiony natychmiast na bierz, działa na bieżącym wątku, synchronicznie.

1
new ExampleTimer("ImmediateScheduler", ImmediateScheduler.Instance)

CurrentThreadScheduler - bazuje na bieżącym wątku, i jest normalnie kolejkowań jak każda inna operacja. Tym samym może przylagować, podobnie jak Immediate działa synchronicznie.

1
new ExampleTimer("CurrentThreadScheduler", CurrentThreadScheduler.Instance)

NewThreadScheduler - działa na nowym niezależnym wątku, dobrze nadaje się do długich działań, działa asynchronicznie.

1
new ExampleTimer("NewThreadScheduler", NewThreadScheduler.Default)

ThreadPoolScheduler - publikowanie treści pochodzi z puli wątków działających w tle, przeznaczone do krótkotrwałego używania, asynchronicznie.

1
new ExampleTimer("ThreadPoolScheduler", ThreadPoolScheduler.Instance)

Reactive Extensions - Scheduler TaskPoolScheduler - akcje wyzwalane są w tym przypadku z puli zadań jest to forma bardzie abstrakcyjna aniżeli pula wątków. Najlepiej wykorzystać w krótkich działaniach jest to też działanie asynchronicznie.

1
new ExampleTimer("TaskPoolScheduler", TaskPoolScheduler.Default)

Jeżeli nie zdefiniujemy żadnego schedulera, to wówczas zostanie przydzielony automatycznie na podstawie kontekstu tworzenia obiektu obserwowanego.

Zakończenie

Przeważnie nie ma potrzeby manipulowaniem automatycznego przydzielania Schedulera. Jednak w pewnych sytuacjach można wpłynąć na to jak będzie się zachowywał.

To na tyle w tym pościku, zapraszam do kolejnych.


Jest to post wchodzący w skład podjętego wyzwania ogłoszonego przez MIROBURN we vlogu z dnia 3 lutego 2018 roku.

Celem wyzwania jest systematyczne działanie w ciągu 30 dni.

Postanowiłem pisać post dziennie o tematyce Programowania Reaktywnego dla platformy .NET.

Wszelkie źródła związane z postami znajdują się na repozytorium GitHub.

Stan obecny wyzwania: 30 z 30 dni.


Referencje:


Wcześniejszy: Programowanie Reaktywne - Zabawa z czasem - Timer.

Następny: Programowanie Reaktywne - Nie zapominaj - Subscribe.