MrDev

Blog programisty.

Programowanie Reaktywne - Nie zapominaj - Subscribe.


Artykuł ten jest częścią serii artykułów na temat Programowania reaktywnego.

Zapraszam na GitHub-a.

Tematy

 1. Wstęp
 2. Zabawa z czasem - Timer
 3. Kto za tym stoi? - Scheduler
 4. Nie zapominaj - Subscribe
 5. Zabawa z czasem - Interval
 6. Zabawa z czasem - Buffer
 7. Zabawa z czasem - Delay
 8. Zabawa z czasem - Sample
 9. Zabawa z czasem - Throttle
 10. Zabawa z czasem - Timestamp/TimeInterval
 11. Tworzymy dane - Generators
 12. Tworzymy dane - Własna klasa publikująca
 13. Marudzimy - Skip
 14. Marudzimy - Take
 15. Łap To! - ConsoleKey
 16. Kombinatorzy - Concat
 17. Kombinatorzy - Repeat
 18. Kombinatorzy - Start With
 19. Kombinatorzy - Ambiguous
 20. Kombinatorzy - Merge
 21. Kombinatorzy - Zip
 22. Kombinatorzy - Switch
 23. Kombinatorzy - When-And-Then
 24. Kombinatorzy - Combine Latest
 25. Transformers - Select
 26. Transformers - OfType and Cast
 27. Transformers - Metadata
 28. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Interval
 29. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval
 30. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Create Cold/Hot Observable
 31. Szpryca - AutoFac

Wstęp

Trochę czasu już upłynęło… Warto by było przyswoić pewne dodatkowe informacje procesie zapisu na strumienie.

Przykłady przedstawione do tej pory w postach są bardzo uproszczone:

1
2
3
4
5
6
var observableTimer = Observable.Timer(_dueTime, _period, scheduler);

observableTimer.Subscribe(index =>
{
  Console.WriteLine($"Lambda: {index}");
});

Subskrybowanie

Reactive Extensions - Subscribe Metoda zapisu przyjmuje (ale nie musi) trzy delegaty:

 • OnNext - jest to ciało delegatu wykonywanego w trakcie publikowania przez obiekt obserwowany treści. To tutaj dzieje się nasza zaimplementowana magia,
 • OnError - oczywiście zdarzyć się może, że nie będzie można zapisać się do strumienia, wówczas zostanie wyzwolony delegat z błędem. Warto by było także skorzystać z tej możliwości,
 • OnCompleted - ostatni trywialny delegat, informuje, gdy strumień się zakończy. W przypadku Timer-a. Ta sytuacja nie nastąpi.

Zapis do strumienia niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Istnieje ryzyko wyłożenia subskrypcji zależne od implementacji zawartej w =>(lambda). Nasz wspaniały idealny kod może rzucić wyjątkiem. Wówczas OnNext przestanie być wyzwalane. Dlatego warto by uchwycić co nieco w ciele delegatu.

Nowa klasa StreamTimer zawiera metodę do zapisu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
public void Subscribe(Action<long> onNext)
{
 var newSubscribent = _timerObservable.Subscribe(
  onNext,
  OnError,
  OnCompleted
  );

 _subscribents.Add(newSubscribent);
}

private void OnCompleted()
{
 Console.WriteLine("Completed");
}

private void OnError(Exception ex)
{
 Console.WriteLine(ex);
}

public void Dispose()
{
 _subscribents.ForEach(x => x.Dispose());
}

Dzięki klasie stworzony został timer i w nim domyślnie obsługa OnError i OnCompleted. Czyli już nie ma co się nimi martwić.

Kolejny fragment pokazuje jak zapisywać obserwatorów. Pierwszy przykład od linii:1. Nie będzie powodował problemu dlatego pozwoliłem sobie napisać w najprostszej postaci.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
timer.Subscribe(index =>
{
 Console.WriteLine($"YEAH {index}");
});

timer.Subscribe(index =>
{
 try
 {
  throw new Exception("TRAH!");
 }
 catch (Exception e)
 {
  Console.WriteLine(e);
 }
});

timer.Subscribe(index =>
{
 throw new Exception("TRAH!");
});

Reactive Extensions - Subscribe

Linia:6 zawiera w sobie mechanizm obsługi wyjątków, a to dlatego, że rzucamy jednym w przeciwnym wypadku aplikacja zostałaby zatrzymana. W linii:18 zaczyna się fragment kodu, który spowoduje wywalenie programu. W repozytorium jest on za komentowany tak by program się uruchamiał i działał.

Zakończenie

Warto byłoby wspomnieć także, o sprzątaniu po sobie. Czyli używaniu Dispose. Najpierw zapisujemy zapisanego subskrybenta. Tak by potem na koniec można było ich wszystkich wywalić na zbity r__.

1
2
3
4
5
6
7
 _subscribents.Add(newSubscribent);
}

public void Dispose()
{
 _subscribents.ForEach(x => x.Dispose());
}

W linii: 1 zapisujemy a w 6 niszczymy.

Mam nadzieję, że ponownie przybliżyłem Reactive Extensions:).

Pamiętajcie! Łapcie wyjątki puki gorące!


Jest to post wchodzący w skład podjętego wyzwania ogłoszonego przez MIROBURN we vlogu z dnia 3 lutego 2018 roku.

Celem wyzwania jest systematyczne działanie w ciągu 30 dni.

Postanowiłem pisać post dziennie o tematyce Programowania Reaktywnego dla platformy .NET.

Wszelkie źródła związane z postami znajdują się na repozytorium GitHub.

Stan obecny wyzwania: 30 z 30 dni.


Referencje:


Wcześniejszy: Programowanie Reaktywne - Kto za tym stoi? - Scheduler.

Następny: Programowanie Reaktywne - Zabawa z czasem - Interval