MrDev

Blog programisty.

Szkolenia

⬇️ Testowanie jednostkowe w .NET ⬇️

Czas szkolenia: 1 dzień

Teoria

 • Co to jest test jednostkowy.
 • FIRST - cechy dobrego testu jednostkowego.
 • Nazewnictwo testów.
 • Asercje.
 • Dobór danych do testowania
 • AAA - Arrange Act Assert.
 • Mocki.
 • Używanie Test-Driven Development.

Praktyka

 • Pierwszy test i budowa szkieletu.
 • Przygotowanie snippetów.
 • Pisanie testów z wykorzystaniem xUnit.
 • Wykorzystanie FluentAssertion/Shouldly w asercjach.
 • Używanie mocków.
 • Zasilanie testu danymi.
 • Automatyzacja testów.
 • Jak używać GITa do pisania testów
 • Continuos Integration.
 • Wykorzystanie języka domenowego w asercjach.
 • Ćwiczenia w pisaniu testów

Zadania do pracy samodzielnej

Kontakt w sprawie szkolenia

⬇️ EventStorming dla każdego. ⬇️

Czas szkolenia: 1 dzień

BigPicture - modelowanie strategiczne

 • Przeprowadzenie przez 7 etapów BigPicture na podstawie przykładowej domeny.
 • Objaśnienie każdego z etapów.
 • Wprowadzenie building bloków (wzorce).
 • Legenda i jej znaczenie.
 • Prowadzenie grupy - Falicytacja.
 • Dobre praktyki.
 • Cel sesji.

Design Level - modelowanie taktyczne

 • Nurkowanie głębiej w domenę.
 • Rozszerzenie bulding blocków o agregatów, polityk i komend.
 • The picture that explains everything by @ziobrando.
 • Praca w grupach.
Kontakt w sprawie szkolenia

⬇️ Od pomysłu do realizacji ⬇️

Czas szkolenia: 3 dni

W przygotowaniu!

EventStorming

Onion Architecture

Ports & Adapters

CQRS

DDD

Testowanie - TDD

Kontakt w sprawie szkolenia

Kontakt w sprawie szkoleń: [email protected]