MrDev

Blog programisty.

Programowanie Reaktywne - Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval.


Artykuł ten jest częścią serii artykułów na temat Programowania reaktywnego.

Zapraszam na GitHub-a.

Tematy

 1. Wstęp
 2. Zabawa z czasem - Timer
 3. Kto za tym stoi? - Scheduler
 4. Nie zapominaj - Subscribe
 5. Zabawa z czasem - Interval
 6. Zabawa z czasem - Buffer
 7. Zabawa z czasem - Delay
 8. Zabawa z czasem - Sample
 9. Zabawa z czasem - Throttle
 10. Zabawa z czasem - Timestamp/TimeInterval
 11. Tworzymy dane - Generators
 12. Tworzymy dane - Własna klasa publikująca
 13. Marudzimy - Skip
 14. Marudzimy - Take
 15. Łap To! - ConsoleKey
 16. Kombinatorzy - Concat
 17. Kombinatorzy - Repeat
 18. Kombinatorzy - Start With
 19. Kombinatorzy - Ambiguous
 20. Kombinatorzy - Merge
 21. Kombinatorzy - Zip
 22. Kombinatorzy - Switch
 23. Kombinatorzy - When-And-Then
 24. Kombinatorzy - Combine Latest
 25. Transformers - Select
 26. Transformers - OfType and Cast
 27. Transformers - Metadata
 28. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Interval
 29. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval
 30. Bileciki do kontroli - Unit Tests of Create Cold/Hot Observable
 31. Szpryca - AutoFac

Wstęp

Reactive Extensions - TestScheduler Dzisiaj postanowiłem kontynuować wczorajszą tematykę. Czyli testowanie. W przypadku Rx-ów nie jest to takie proste. Ze względu na potrzebę kontroli nad procesem publikowania danych na strumień. Jedna z metod została opisana w poprzednim poście. Dzisiaj nieco inny cel testów.

TestScheduler.Start

Reactive Extensions - UnitTest Sam test nie czego sobie ładny i klarowny, dzięki zrzucie śmieci do osobnej klasy: IntervalObserverTestsFixture. Ustawiamy dzisiejszych bohaterów czyli:

 • created - sekunda w której ma nastąpić utworzenie producenta treści,
 • subscribed - w tej jednostce czasu następuje zapis na strumień (fikcyjny),
 • disposed - w jakim czasie nastąpi zakończenie działalności dystrybutora.

Oczywiście wszystkie wartości powinny być w tej samej jednostce: sekunda.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 //arrange
 _fixture.SetSimulationData(created, subscribed, disposed);

 //act
 var result = act();

 //assert__simulation_notification
 _fixture.assert__simulation_notification(result);
}

private IList<Recorded<Notification<long>>> act()
{
 return _fixture.act();

Po przygotowaniu wykonujemy test, i zwrotnie otrzymujemy nagranie z przebiegu działalności dystrybutora. Czarna skrzynka, i stenogramy;).

Możemy wówczas sprawdzić jak wyglądała historia strumyczka.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
public void SetSimulationData(int created, int subscribed, int disposed)
{
 _disposed = disposed;
 _created = created;
 _subscribed = subscribed;

 var period = TimeSpan.FromSeconds(1);

 _sourceObservableInterval = Observable.Interval(period, _testScheduler)
  .Take(_disposed);

Oczywiście przy tworzeniu strumienia musimy podać TestScheduler, tak jak w poprzednim poście. Ucinamy do testów ilość publikowanej treści przy pomocy .Take.

Wprowadzone wartości sekundowe będą potrzebne w metodzie testującej poniżej.

1
2
3
4
5
6
7
8
public IList<Recorded<Notification<long>>> act()
{
 var notificationRecorded = _testScheduler.Start(() => _sourceObservableInterval,
  TimeSpan.FromSeconds(_created).Ticks,
  TimeSpan.FromSeconds(_subscribed).Ticks,
  TimeSpan.FromSeconds(_disposed).Ticks);

 return notificationRecorded.Messages;

A tutaj już dzieje się, przy pomocy operatora Start określamy o jakim czasie ma nastąpić dane działanie: created, subscribed, disposed.

Dzięki zastosowaniu interwału wyzwalania publikacji danych nas strumień co 1s możemy także tutaj posługiwać się wartościami całkowitymi. Jednak metoda Start przyjmuje wartości typu TimeStamp. Jest też na samym szczycie wywołania rodzynek, lambda na utworzony wcześniej strumień: _sourceObservableInterval.

Na koniec co innego pozostało jak sprawdzić czy wszystko zachowało się prawidłowo. Należy powołać komisję śledczą na czele z Shouldly i zbadać zawartość czarnej skrzynki.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var shouldBeValue = _disposed - 1;
shouldBeValue -= _subscribed;

result.Count.ShouldBe(shouldBeValue);

long index = 0;
foreach (var item in result)
{
 item.Value.Value.ShouldBe(index++);

W pierwszej asercji sprawdzamy ilość zachowanych publikacji na strumień, powinno ich być o 1 mniej niż ustalona ilość pobranych wartości ze strumienia (gdyż, jako ostatni przychodzi OnCompleted).

Sprawdzić należy także dane jakie są dostarczane do odbiorców. Do tego potrzebne było podwójne użycie Value.Value, gdyż pierwszy Value zawiera w sobie nazwę metody jaka została wywołana. Temat poruszany w rozdziale o metadanych.

Zakończenie

Testowanie Rx-ów to dość specyficzny temat, i warto by było jak naj mnie korzystać z takich testów. Dlatego warto było by odseparować w możliwy jak największy sposób logikę dotykaną przez odbiorców treści do osobnych klas. Dobrym tutaj podejściem było by pisanie testów przed implementacją, i nawet nie korzystanie z samych właściwości Rx-owych.

Niech kod będzie z Wami!.


Jest to post wchodzący w skład podjętego wyzwania ogłoszonego przez MIROBURN we vlogu z dnia 3 lutego 2018 roku.

Celem wyzwania jest systematyczne działanie w ciągu 30 dni.

Postanowiłem pisać post dziennie o tematyce Programowania Reaktywnego dla platformy .NET.

Wszelkie źródła związane z postami znajdują się na repozytorium GitHub.

Stan obecny wyzwania: 30 z 30 dni.


Referencje:


Wcześniejszy: Programowanie Reaktywne - Transformers - OfType and Cast

Następny: Programowanie Reaktywne - Bileciki do kontroli - Unit Tests of Observer Interval