MrDev

Blog programisty.

Garbage Collector - Sprawdzanie kiedy sąsiad wyrzuca śmieci.


Artykuł ten jest częścią serii artykułów na temat Garbage Collector-a.

Wysypisko śmieci. Wysypisko śmieci.

Sprawdzanie kiedy sąsiad wyrzuca śmieci. Sprawdzanie kiedy sąsiad wyrzuca śmieci.

„Prawdziwy programista sam” wyrzuca śmieci. „Prawdziwy programista sam” wyrzuca śmieci.

Może by tak jednak zostawić bajzel i wyjechać w Bieszczady. Może by tak jednak zostawić bajzel i wyjechać w Bieszczady…


Dispose Garbage Collector ma zaimplementowaną pewną funkcjonalność. Daje nam ona kontrolę nad procesem niszczenia obiektów. Jako że do zarządzania pamięcią wykorzystywany jest specjalny agent i nie musimy się martwić o niszczenie obiektów. Tym samym nie wiemy, kiedy to nastąpi.

Użycie finalizatorów spowoduje możliwość uchwycenia procesu niszczenia obiektu w metodzie.

Działanie

Garbage Collector skanując obiekty przeznaczone do niszczenia, inaczej traktuje obiekty zawierające finalizator. Umieszcza je na specjalnej kolejce obiektów nieosiągalnych (ang. freachable quaque).

Zawartość kolejki jest przetwarzana, i proces niszczenia obiektu jest delegowany do metody: protected override void Finalize().

Dispose

Zwalnianie pamięci w ten sposób jest czasochłonne, dlatego należy go używać z rozwagą i w zasadzie powinno się stosować tylko do specyficznych sytuacji:

 • otwartych połączeń sieciowych,
 • połączeń do bazy danych,
 • otwartych plików,
 • użytych bibliotek spoza .NET półświatka,
 • obiektów COM (Component Object Model).

Finalizatory można używać jedynie w klasach i tylko jedno wystąpienie na klasę.

Finalizujemy jedynie obszary niezarządzanego kodu.

Jak użyć?

Szkielet metody Finalize.

protected override void Finalize() 
{ 
  try 
  { 
    // niszczymy obiekty!
  } 
  finally 
  { 
    base.Finalize(); 
  } 
}

Możemy oczywiście użyć składni podobnej do jęcyka C++, czyli destruktora. Jednak będzie on przez kompilator zamieniony na metodę Finalize.

class NazwaKlasy
{
  ~NazwaKlasy() // destruktor taki jak w C++:)
  {
    // i czyścimy pamięć
  }
}

Wykorzystanie interfejsu IDisposable

Do poprawnego użycia finalizatorów wykorzystamy interfejs IDisposable.

Poniżej znajduje się szkielet implementacji użycia IDisposable.

public class NazwaKlasy: IDisposable { 
  bool disposed = false; 
  //przydatna flaga, 
  //określająca czy Dispose zostało już wykonane
  
  public void Dispose() 
  //metoda pochodzi z interfejsu IDisposable, 
  //możemy ją wołać samodzielnie z kodu.
  { 
   Dispose(true);
   GC.SuppressFinalize(this);      
  }
  
  protected virtual void Dispose(bool disposing)
  {
   if (disposed)
     return; 
   
   if (disposing) {
     // niszczymy obiekty
   }
   
   // Niszczymy niezarządzane obiekty
   
   disposed = true;
  }

  ~NazwaKlasy() //finalizator
  {
   Dispose(false);
  }
}

Metoda Dispose może zostać wywołana z obiektu. Jest ona także wymagana, by wykorzystać dyrektywę języka using.

using (var nazwaObiektu = new NazwaKlasy()) {
  nazwaObiektu.Metoda();
  nazwaObiektu.Metoda2();
}

W takiej składni metoda Dispose z interfejsu IDisposable zostanie wywołana przez dyrektywę using.

W przypadku braku implementacji interfejsu IDisposable przez klasę, będziemy mieli błąd kompilacji.

C.D.N.


UWAGA ZABAWA Z GARBAGE COLLECTORem NIESIE ZE SOBĄ POWAŻNE SKUTKI.

ZWŁASZCZA GDY SIĘ TO ROBI W ZŁY SPOSÓB! NIE JEST TO SILVER-BULLET NA KAŻDY PROBLEM.

I NALEŻY UWAŻAĆ. GDYŻ MOŻNA WIĘCEJ NAPSUĆ NIŻ NAPRAWIĆ;).


Referencje: