MrDev

Blog programisty.

PictOgr - cebulka + moje pierwsze DDD.

Clean Architecture Udało się ugotować cebulkę, projekt wygląda znacznie lepiej aniżeli wcześniej. I dodatkowo ma większe możliwości. Stworzyłem też moje pierwsze DDD (Domain-Driven Design), ostatnio zachorowałem w tym kierunku (tak jak CQRS i Onion), i pragnę zgłębiac temat…

Zmiana architektury na tak wczesnym etapie projektu nie była zbyt bolesna. Tym bardziej, iż CQRS został wyodrębniony wcześniej.

Jest to moje pierwsze praktyczne zetknięcie z Clean Architecture (lamer).

PictOgr obecnie składa się z 7 projektów tak jak to widać na pierwszym zrzucie.

Zmiany

Onion Architecture

Wydzieliłem warstwę domeny w projekcie Core.

Infrastructure zawiera wykorzystane usług, CQRS, implementacje repozytoriuów, Autofac, DTO, AutoMapper, i inne potrzebne elementy, bardziej szczegółowy wykaz na drugim zrzucie.

GUI aplikacji znajdować się będzie w projekcie MVVM, czyli XAMLe, ViewModele oraz moduły dla Autofaca.

Dodałem też projekt, w którym znajdą się testy integracyjne o nazwie E2E.

Zmiana architektury niesie ze sobą kilka zmian dotyczących mechanizmów działania aplikacji!

Użycie eventa do zamykania okien

Na pierwszy ogień, klasa implementująca (IEvent) zdarzenie zamykania aplikacji.

Zdarzenie zamykania aplikacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
using CQRS.Event;

namespace PictOgr.Infrastructure.Events
{
	public class ExitApplicationEvent : IEvent
	{
	  public ExitApplicationEvent(int exitCode)
	  {
	    
	  }
	}
}

Powyższa klasa jest wykorzystywana przez powiązanego Handlera o nazwie ExitApplicationEventHandler.

Jej celem  jest wywołanie przekazanego delegata do zamykania apikacji w metodzie Handle. To spowoduje zamknięcie okienka.

Handler zdarzenia zamykania aplikacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
using System;
using CQRS.Event;

namespace PictOgr.Infrastructure.Events
{
  public class ExitApplicationEventHandler : IEventHandler<ExitApplicationEvent>
  {
    private readonly Action action;

    public ExitApplicationEventHandler(Action action)
    {
      this.action = action;
    }

    public void Handle(ExitApplicationEvent @event)
    {
      action();
    }
  }
}

Rejestrowanie handlera i przekazanie delegato do zamknięcia okienka.

Rejestrowanie handlera do zdarzenia zamykania aplikacji.

1
2
3
4
eventBus.Register(new ExitApplicationEventHandler(() =>
{
	Close();
}));

Pozostaje jedynie w odpowiedniej komendzie ExitApplicationHandler wykonać publikacje zdarzenia ExitApplicationEvent do szyny zdarzeń.

Efektem jest zamknięcie wszystkich okienek w których zarejestrowany jest handler ExitApplicationEventHandler (kod wyżej).

Publikowanie zdarzenia na szynę w handlerze comendy zamykania aplikacji.

1
2
3
4
5
6
public void Handle(ExitApplication command)
{
  _logger.Info("Exit application.");
  _eventBus.Publish(new ExitApplicationEvent(command.ExitCode));
  System.Environment.Exit(command.ExitCode);
}

Wykorzystanie usług w zapytaniach CQRSa

Do przekazywania danych pomiędzy aplikacją, a modelem wykorzystana będzie odrębna klasa określana jako DTO (Data Transfer Object). Dzięki takiemu odseparowaniu aplikacja nic nie wie o modelu domeny jaki zaimplementujemy w aplikacji.

Klasa informacji o aplikacji, DTO - Data Transfer Object, do przekazania informacji od modelu domenowego.

1
2
3
4
5
6
7
namespace PictOgr.Infrastructure.DTO
{
	public class ApplicationInformationDto
	{
		public string Version { get; set; }
	}
}

Dane pomiędzy modelem domeny a klasą DTO muszą być przekazane, i można to zrobić pod górkę poprostu przepisaując właściwości z wykorzystaniem klasy pośredniczącej (np. jakiegoś Adaptera), lub zywkorzytaniem biblioteczki AutoMapper.

Poniżej znajduje się konfiguracja AutoMappera dla klas ApplicationInformation <=> ApplicationInformationDto.

Mapowanie obiektu domeny na obiekt DTO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  
using AutoMapper;
using PictOgr.Core.Domain;
using PictOgr.Infrastructure.DTO;

namespace PictOgr.Infrastructure.Mappers
{
	public static class AutoMapperConfig
	{
		public static IMapper Initialize() =&gt; new MapperConfiguration(config =&gt;
		{
			config.CreateMap<ApplicationInformation, ApplicationInformationDto>();
			config.CreateMap<ApplicationInformationDto, ApplicationInformation>();

		}).CreateMapper();
	}
}

Konfiguracje ustawiamy dwu kierunkowo oznacza to iż będzie można mapować dane w obu kierunkach:

 • ApplicationInformation = ApplicationInformationDto,
 • ApplicationInformationDto = ApplicationInformation.

Do pobierania danych z domeny użyjemy tym razem usługi, do jej implementacji wykorzytsamy interfejsik IApplicaitonService, zawierający definicję metody pobierania informacji o aplikacji.

Interfejsik dla usług aplikacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
using PictOgr.Infrastructure.DTO;

namespace PictOgr.Infrastructure.Services.ApplicationService
{
	public interface IApplicationService
	{
		ApplicationInformationDto GetApplicationInformation();
	}
}

Interfejs IApplicaitonService, jest zaimplementowany przez poniższą klasę ApplicationService.

Usługa aplikacji implementująca swój interfejsik.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
using AutoMapper;
using PictOgr.Core.Domain;
using PictOgr.Core.Repositories;
using PictOgr.Infrastructure.DTO;

namespace PictOgr.Infrastructure.Services.ApplicationService
{
	public class ApplicationService : IApplicationService
	{
		private readonly IApplicationInformationRepository _applicationInformationRepository;
		private readonly IMapper _mapper;

		public ApplicationService(
			IApplicationInformationRepository applicationInformationRepository,
			IMapper mapper)
		{
			_applicationInformationRepository = applicationInformationRepository;
			_mapper = mapper;
		}

		public ApplicationInformationDto GetApplicationInformation()
		{
			var applicationInformation = _applicationInformationRepository.GetApplicationInformation();

			return _mapper.Map&lt;ApplicationInformation, ApplicationInformationDto&gt;(applicationInformation);
		}
	}
}

W klasie usługi po pobraniu danych z repozytorium odbywa się mapowanie:

1
return _mapper.Map<ApplicationInformation, ApplicationInformationDto>(applicationInformation);

Efektem jest przeniesienie danych z obiektu domenowego do obiektu DTO.

Użycie modelu domeny do pobrania informacji o aplikacji

Pierwszy obiekt w moim modelu domeny. To klasa z informacjami o aplikacji.

Bardzo banalna, różni się w zasadzie od klasy z nią powiązanej (DTO), wykorzystaniem konstruktora i możliwością ustawienia właściwości Version jedynie właśnie z tego konstruktora (lub metod klasy).

Obiekt domeny zawierający informacje o aplikacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
namespace PictOgr.Core.Domain
{
	public class ApplicationInformation
	{
		public ApplicationInformation(string version)
		{
			Version = version;
		}

		public string Version { get; private set; }
	}
}

Jest tutaj też interfejsik z repozytorium pobierania informacji o aplikacji, owe repozytorium będzie implementowane dopiero w warstiwe wyżej (Infrastrukture). Repozytorium jest ściśle związane z modelem ApplicationInformation.

Interfejsik repozytorium pobierania informacji o aplikacji.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
using PictOgr.Core.Domain;

namespace PictOgr.Core.Repositories
{
	public interface IApplicationInformationRepository
	{
		ApplicationInformation GetApplicationInformation();
	}
}

Jedna metoda pobierania informacji jest implementowana w klasie repozytorium ApplicationInformationRepository, implementuje ona interfejs z modelu domeny IApplicaitonInformationRepository, i dostarcza informacji o aplikacji.

Implementacja repozytorium pobierania danych o aplikacji (warstwa infrastruktury).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
using System.Reflection;
using PictOgr.Core.Domain;
using PictOgr.Core.Repositories;

namespace PictOgr.Infrastructure.Repositories
{
	public class ApplicationInformationRepository: IApplicationInformationRepository
	{
		public ApplicationInformation GetApplicationInformation()
		{
			var version = Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Version;
			return new ApplicationInformation($"{version.Major}.{version.Minor}.{version.Build}");
		}
	}
}

Na chwilę obecną jest to tylko wersja plikacji, jednak z czasem może ulec rozbudowie o więcej ciekawych infomracji. To tyle z dużych zmian w projekcie, myślę iż teraz pujdzie już znacznie lepiej (dla oka = GUI).

Zakończenie

Tak wiem jest to prosty przykład, zapewne wogule nie powinno się robić w ten sposób. Jednak się uczę, i taki przykład dostarcza mi dużo doświadczenia.

Dlatego też postanowiłem zrobić to w ten sposób, być może ktoś dzięki temu wpisowi zrozumie coś wiecej…

Dziękuję za wytrwałość i zachęcam do komentowania.


Daj Się Poznać 2017

Jest to post przygotowany na potrzeby konkursu „Daj Się Poznać 2017” organizowanym przez Macieja Aniserowicza.

Blog https://mrdev.pl
Projekt https://mrdev.pl/pictogr-pomysl
GitHub github.com/krzysztofowsiany/pictogr
Snapchat www.snapchat.com/add/gocom7
Facebook www.facebook.com/PictOgr-1729700930654225
Twitter twitter.com/gemu_gocom
RSS http://mrdev.pl/category/daj-sie-poznac-2017/feed