MrDev

Blog programisty.

Moje 5 minut 22 godzina

W tej godzinie może zostać z realizowanych najwięcej sliceów. To za sprawą rozbudowy już powstałych modułów.

Może się to przyczynić do praktycznie całego ukończenia projektu.

Istnieje też szansa poruszenia tematu zapisu zdarzeń do bazy.

Kod dokumentuję w repozytorium Git’a. Korzystam też z Conventional Commits.

Więcej o EventStorming’u można przeczytać na eventstorming.com. Więcej o EventModeling’u można przeczytać na eventmodeling.org.

Przydatne linki

Moje 5 minut - 22 godzina [264]

Moje 5 minut - 21h 55 minut [263]

Moje 5 minut - 21h 50 minut [262]

Moje 5 minut - 21h 45 minut [261]

Moje 5 minut - 21h 40 minut [260]

Moje 5 minut - 21h 35 minut [259]

Moje 5 minut - 21h 30 minut [258]

Moje 5 minut - 21h 25 minut [257]

Moje 5 minut - 21h 20 minut [256]

Moje 5 minut - 21h 15 minut [255]

Moje 5 minut - 21h 10 minut [254]

Moje 5 minut - 21h 5 minut [253]

Szkolenie online z EventStormingu.

Szkoła EventStormingu