MrDev

Blog programisty.

Architektura cebuli

Clean Architecture

Architektura cebuli Jest to ogólne pojęcie określające architekturę tworzenia sytemu z uwzględnieniem kilku czynników:

  • niezależność od framework’a/bibliotek,
  • testowalność z wykluczeniem bazy danych i interfejsu użytkownika, a także innych zewnętrznych komponentów,
  • niezależność względem interfejsu użytkownika, podmiana nie wpływa na pozostałą część systemu,
  • niezależność względem wykorzystanej bazy danych, dzięki temu można dowolnie podmieniać system bazy danych bez ingerencji w działanie aplikacji,
  • odseparowanie modelu biznesowego od świata zewnętrznego.

Układ w formie tarczy/okręgów, przedstawia budowę architektury.

Zależności pomiędzy warstwami(okręgami), budowane są jednokierunkowo, to znaczy, iż warstwa podrzędna nie wie nic o warstwie nadrzędnej tym samym implementacja warstwy zewnętrznej nie może być wykorzystywana przez warstwę wewnętrzną.

Clean Architecture

Na powyższym obrazku zależności określone są poprzez strzałki, przykładowo:

  • Warstwa Entities jest niezależna od żadnej warstwy, i przeważnie określa modele domenowe, warstwa wyżej Uses Cases jest zależna od warstwy Entities i aktywnie ją wykorzystuje.
  • Dodatkowo ilość warstw w aplikacji nie jest z góry określona i może być zupełnie inna niż na przykładzie. Ważne jest zachowanie reguł Clean Architecture.

Onion Architecture

Jeffrey Palermo przyrównał Clean Architecture do cebuli: „A good, clean architecture is built like an onion”

Na obrazku poniżej przestawiona jest owa architektura.

Onion Architecture

Warstwy bliżej centrum cebuli, nie wiedzą nic o warstwach jakie otaczają, i nie jest im to potrzebne, spełniają przypisaną im rolę i tyle.

Powiązanie z interfejsem użytkownika jest dość luźne i odbywa się za pośrednictwem REST/SOAP.

Baza danych nie jest najważniejszym elementem sytemu a jedynie jest wykorzystywane przez infrastrukturę aplikacji.

W powyższym przypadku w samym centrum znajdują się modele domenowe (Domain-Driven Design).

Takie podejście pozwala na łatwiejsze przetestowanie aplikacji pod kątem funkcjonowania.

Pewne elementy aplikacji np. logi, dostęp do plików/bazy, usługi zewnętrzne, funkcjonują poza bazową funkcjonalnością aplikacji. Dzięki temu łatwiej jest pisać testy gdyż narzut technologiczny wynikający ze stosowania pewnego typu rozwiązania (biblioteki), nie jest tutaj wykorzystywany.

Rozwarstwienie aplikacji to także większy porządek => większa czytelność => łatwiejsze utrzymanie. Zachęcam do budowania aplikacji w oparciu o cebulkę!


Daj Się Poznać 2017

Jest to post przygotowany na potrzeby konkursu „Daj Się Poznać 2017” organizowanym przez Macieja Aniserowicza.

Blog https://mrdev.pl
Projekt https://mrdev.pl/pictogr-pomysl
GitHub github.com/krzysztofowsiany/pictogr
Snapchat www.snapchat.com/add/gocom7
Facebook www.facebook.com/PictOgr-1729700930654225
Twitter twitter.com/gemu_gocom
RSS http://mrdev.pl/category/daj-sie-poznac-2017/feed